Ograniczniki prędkości

Ograniczniki prędkości

Obowiązek wyposażenia pojazdu w ogranicznik prędkości dotyczy autobusów, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągników samochodowych, dla których określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t. Powinny być one wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Oferujemy następujące ograniczniki prędkości:

  • AUTOKONTROL: ogranicznik model ROMATIC 80 działający na zasadzie odcięcia dopływu paliwa,
  • ELSON Truck Cruise: ogranicznik działający na zasadzie mechanicznego odciągnięcia cięgna gazu.

1 stycznia 2008 już minął!

Stacje Kontroli Pojazdów przystąpiły do weryfikacji instalacji ograniczników prędkości w pojazdach zobowiązanych do tego przepisami.

Zamontuj ogranicznik prędkości.

UWAGA !

Wystawiamy certyfikaty poprawnego działania ogranicznika prędkości.