rozwiązania dla Twojej wygody
i dla Twojego bezpieczeństwa...

Tacho Serwis

oddział Elbląg

82-300 Elbląg, ul. Warszawska 128
tel. 55 232 65 70, kom 501 741 781
e-mail: tacho-serwis@wp.pl

oddział Kwidzyn

11-123 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
tel. 55 232 65 70, kom 512 080 409

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy CMA MONITORING .

Monitoring pojazdów to zaprojektowany i opatentowany przez CMA MONITORING system Automonitoring. System odpowiedzialny jest za monitoring i lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz najwyższy sposób zabezpieczenia (w tym ochrona pojazdów przed kradzieżą). System działa w oparciu o technologię lokalizacji satelitarnej GPS.

Twoje kluczowe korzyści z zastosowania systemu Automonitoring:

  • Zwiększysz nadzór nad paliwem poprzez stały monitoring pojazdów GPS, rozliczenie ilości tankowanego paliwa, miejsca tankowania, zużycia paliwa oraz sposobu jazdy,
  • Zwiększysz zyski dzięki mozliwości planowania i nadzorowania trasy oraz optymalizacji pracy posiadanych pojazdów,
  • Zwiększysz bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu i przewożonego ładunku dzięki całodobowemu nadzorowi Stacji Monitoringu Pojazdów i współpracy z Policją,
  • Zwiększysz kontrolę - możesz kontrolować ilość wykonanych wizyt handlowych, realizację zleceń oraz kontrolować czas pracy, jaki pracownik poświęca na obsługę danego punktu.


O systemie. Automonitoring składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • Pozycjoner GPS montowany w pojeździe
  • Automonitoring GPS - internetowy system obsługi


Obsługa systemu. Dostęp do systemu możliwy jest, po podaniu hasła, z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Autoryzowani użytkownicy mają możliwość ciągłego śledzenia bieżących informacji z pracy pojazdów, a także danych archiwalnych (jak logistyka pojazdów przedstawiła się na przestrzeni czasu). Użytkownicy systemu mogą sprawdzać jaka jest bierząca lokalizacja pojazdów oraz samodzielnie i automatycznie tworzyć raporty według zadanych kryteriów oraz oglądać przebyte trasy na mapie Polski i Europy. System korzysta z najdokładniejszych dostępnych map cyfrowych Targeo, zawierających szczegółowe plany wszystkich miast w Polsce, wraz z adresami punktowymi umożliwiającymi dokładną lokalizację.

Montaż. Montaż wykonujemy w miejscu wyznaczonym przez klienta - to ty decydujesz gdzie i kiedy Nasi montażyści mają podjechać i zamontować pozycjoner GPS. Dzięki Naszej dyskrecji, nikt nie dowie się, że w pojeździe został zamontowany pozycjoner, wspomagający śledzenie pojazdów. Aby montaż przebiegł szybko i sprawnie wystarczy udostępnić naszym instalatorom zadaszone, suche miejsce. W zależności od modelu pojazdu, czas montażu nie powinien przekroczyć 1 godziny.

Urządzenie ze względu na swoje małe gabaryty może być zamontowane w jednym z kilkudziesięciu miejsc w pojeździe, w związku z czym jest bardzo trudne do wykrycia. Położenie modułu, z zasady, znane jest tylko autoryzowanemu instalatorowi. Moduł wyposażony jest w układ zasilania awaryjnego oraz posiada zaawansowane funkcje autokontroli, dzięki czemu wszelkie próby unieszkodliwienia czy nieprawidłowości w działaniu są natychmiast odbierane przez CMA MONITORING i przekazywane do klienta.

Nadzór stanu paliwa. Firmy posiadające własne samochody służbowe coraz częściej borykają się z kradzieżami paliwa, bądź wykorzystywaniem samochodów służbowych bez upoważnienia, do celów prywatnych. Odpowiedzią na te problemy jest system Automonitoring, który śledzi na bieżąco zużycie paliwa i raportuje np. w przypadku dużego ubytku podczas postoju. System dzięki możliwościom autoryzacji kierowców i deklarowania przez nich typu jazdy (prywatna /służbowa), a także dzięki możliwościom analizy na podstawie raportów z danymi o godzinach pracy pojazdów, pokonanych trasach, postojach itd., umożliwia dokładną weryfikację zasadności ich wykorzystania.

Ochrona Pojazdów.  Niezwykle użyteczną funkcją systemu Automonitoring jest alarmowanie w przypadku opuszczenia przez pojazd terenu na którym powinien się znajdować. Właściciel samochodu ma możliwość elastycznego wyznaczenia wielu stref w jakich może poruszać się pojazd. Dzięki definiowaniu tras i stref, eliminowane są tzw. lewe kursy - każdorazowe opuszczenie wyznaczonej trasy czy strefy jest sygnalizowane w Stacji Monitoringu Pojazdów pracującej non-stop. To ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa cennych ładunków i kierowców, ponieważ sygnał o zjechaniu z wyznaczonej trasy może być jednocześnie informacją o uprowadzeniu pojazdu, na co natychmiast reaguje stacja monitorowania CMA.

Funkcja ochrony pojazdów Automonitoring daje takie możliwość jak np.: monitoring pojazdów  GPS i przesyłanie informacji również o innych zdarzeniach alarmowych, jak np. otwarcie drzwi, przestrzeni ładunkowej, nieautoryzowane uruchomienie samochodu czy ruch na wyłączonym silniku (próba wciągnięcia na lawetę). Po przesłaniu takiego sygnału, stacja monitorowania weryfikuje go kontaktując się z właścicielem lub kierowcą. W przypadku potwierdzenia kradzieży auta lub ładunku Stacja Monitoringu Pojazdów umożliwia lokalizację pojazdu skradzionego, w czasie rzeczywistym współpracę z policją i służbami interwencyjnymi na terenie Polski oraz innych krajów europejskich aż do skutecznego odzyskania mienia.

Raporty. Automonitoring generuje szereg ważnych raportów ułatwiających pracę i kontrolę m.in:. kilometry prywatne/służbowe, przebyta droga pojazdów, przebyta droga w danym dniu/dniach/tygodniach, podsumowanie karty drogowej, zderzenia karty drogowej, przebyty dystans z podziałem na kierowców, raport pracy kierowców, analiza kart paliwowych, odległość pojazdów od bazy, odwiedziny punktów handlowych, postoje w punktach użytkownika, weryfikacja zaplanowanych wizyt, przekroczenia prędkości, analiza realizacji śledzonej trasy oraz czasów, liczba zdarzeń z podziałem na typ i nr.rej. pojazdu, trasy z przejazdami, czas pracy pojazdu, dzienny raport pracy pojazdu, eksploatacja pojazdów, postoje przy włączonym silniku, stan licznika floty, szczegółowy raport eksploatacyjny, szczegółowy raport zużycia paliwa, szczegóły realizacji trasy baza-baza, zbiorcze zestawienie tankowań dla floty lub grupy, czasy z tachografu cyfrowego, porównania czasów z tachografów PDA oraz karty kierowcy, oraz wiele innych które wdrożymy na potrzeby klienta...

Ile to kosztuje ? System Automonitoring konfigurujemy i dopasowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu unikasz niepotrzebych kosztów. Przedstaw nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najkorzystniejsze funkcje i zaproponujemy wycenę .