Tachografy

Tachografy samochodowe

Oferujemy usługi związane z tachografami analogowymi i cyfrowymi tj.:

  • przeglądy (legalizacja) tachografów samochodowych analogowych i cyfrowych wszystkich typów;
  • montaż i naprawa tachografów wszystkich typów;
  • sprzedaż części zamiennych do tachografów analogowych;
  • sprzedaż hurtowa wykresówek oraz papieru do systemu tachografu cyfrowego;
  • sprzedaż nadajników do tachografów wszystkich typów;
  • sprzedaż oprzyrządowania do samodzielnej oceny wykresówek.

Programy i urządzenia do poboru i gromadzenia danych z tachografów cyfrowych

TACHOMATT Yellow

Tachomatt Yellow jest nowoczesnym programem komputerowym wspomagającym przechowywanie informacji o aktywności kierowców i pojazdów w firmach. Na podstawie wprowadzonych danych oraz obowiązujących przepisów prawnych program dokonuje analizy czasu pracy kierowców i związanych z tym naruszeń.

Informacje dodatkowe:

  • Gromadzenie i analiza danych z wykresówek, kart kierowców oraz tachografów cyfrowych!
  • Kompleksowa obsługa danych z tachografów analogowych i cyfrowych w jednym programie!
  • Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (również z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 dot. obowiązku przechowywania danych)!

Wraz z pełną wersją programu Klient otrzymuje czytnik kart oraz klucz TachoDrive!

TachoDrive 2

TachoDrive2 (TD2) jest urządzeniem przeznaczonym do pobierania danych w Systemie Tachografów Cyfrowych. Wraz z załączonym oprogramowaniem TachoDrive Express, pozwala spełnić ustawowe wymagania dotyczące pobierania i przechowywania danych z Systemu. Umożliwia pobranie danych bezpośrednio z karty kierowcy (wbudowany slot), jak też z pamięci masowej tachografu (załączony kabel).

Urządzenie TD2 znakomicie współpracuje z oprogramowaniem TACHOMATT Yellow, posiadającym znacznie szersze możliwości w zakresie obróbki , analizy i prezentacji zgromadzonych danych.

Dostepne oprogramowanie TACHOMATT Yellow Light, które można pobrać z www.tachomatt.com, umożliwia konfigurowanie TachoDrive'a w taki sposób, aby możliwe było pobranie określonych danych z tachogarfu.

Urządzenie TD2 znakomicie współpracuje z oprogramowaniem TACHOMATT Yellow, posiadającym znacznie szersze możliwości w zakresie obróbki, analizy i prezentacji zgromadzonych danych.

TachoDrive2 (TD2) jest urządzeniem przeznaczonym do pobierania danych w Systemie Tachografów Cyfrowych. Wraz z załączonym oprogramowaniem TachoDrive Express, pozwala spełnić ustawowe wymagania dotyczące pobierania i przechowywania danych z Systemu.

Umożliwia pobranie danych bezpośrednio z karty kierowcy (wbudowany slot), jak też z pamięci masowej tachografu (załączony kabel).

Dostępne oprogramowanie TACHOMATT Yellow Light, które można pobrać z www.tachomatt.com, umożliwia konfigurowanie TachoDrive'a w taki sposób, aby możliwe było pobranie określonych danych z tachogarfu.